strona główna | kontakt

Limit płatności gotówkowych w 2017r.

Od 2017 roku nastapi zaostrzenie przepisów w zakresie płatności gotówkowych. W uchwalonej nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  wskazano nowy limit na płatności gotówkowe (Dz.U. 2016 poz. 780). Płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego trzeba będzie dokonywać, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczać będzie równowartość 15 000 zł. Transakcje w walutach obcych przeliczane będą na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Warto zatem zwrócić uwagę, że przeliczeń na złotówki należy dokonywać indywidualnie, a nie jak do tej pory przez cały miesiąc na podstawie tego samego kursu walut.

Nowelizacja ustaw wyznacza również sankcje, jakie będą grozić za przekroczenie wyznaczonego limitu. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej kwota płatności dotycząca transakcji przekraczającej wartość 15 tys. zł nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Pełna lista aktualności