strona główna | kontakt

Podzielona płatność /split payment/

Od 1 lipca 2018 r. zaczyna obowiązywać mechanizm tzw.podzielonej płatności (split payment). Podatnicy, którzy otrzymają fakturę z wykazanym VAT, przy dokonywaniu płatności kwoty należności z niej wynikającej będą mogli (dobrowolnie) od tego dnia zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Co to jest split payment?

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę będzie dokonywana w taki sposób, iż zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT będzie płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT. Mechanizm podzielonej płatności będzie miał zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników. W konsekwencji pozostanie on bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów nieprowadzących działalności gospodarczej. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie dobrowolne. Dobrowolność korzystania z tego mechanizmu oznacza, że można będzie stosować go w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura będzie musiała być uregulowana z jego uwzględnieniem.

Pełna lista aktualności