strona główna | kontakt

Ryczałt ewidencjonowany 2021 - wyższy limit

Zgodnie z ustawą z dnia  z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. (Dzienniku Ustaw z 2020r. poz. 2123) od dnia 01.01.2021r. wchodzą w życie poniższe regulacje:

1) Podatnicy którzy w roku 2020r. nie przekroczyli limitu przychodów w kwocie 2mln euro (9.030.600 zł) mają możliwość w roku 2021 wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu. (dotychczasowy limit to 250tys euro). Dodatkowym warunkiem (i to się nie zmieniło) są wyłączenia z w/w możliwości dla niektórych rodzajów d.g.

2) Podatnicy mogą opodatkować przychody z najmu osiąganego w ramach działalności gospodarczej przy pomocy stawek ryczałtu ewidencjonowanego (dotychczas dotyczyło to wyłącznie najmu prywatnego , poza d.g. )       

Pełna lista aktualności