strona główna | kontakt

Polski Ład – składka zdrowotna w 2022 roku

Zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej to jedna z kluczowych zmian Polskiego Ładu. Od 2022 roku przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu, natomiast opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości uzależnionej od wielkości uzyskiwanych przychodów. 

Składka zdrowotna przy opodatkowaniu według skali podatkowej lub podatkiem liniowym:

Forma opodatkowania

  Składka miesięczna

  Składka roczna

Skala podatkowa

  9% dochodu,
  nie mniej niż 270,90 zł

  9% dochodu,
  nie mniej niż 3 250,80 zł


Podatek liniowy

  4,9% dochodu,
  nie mniej niż 270,90 zł

  4,9% dochodu,
  nie mniej niż 3 250,80 zł

 

Składka zdrowotna przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

Przychód

  Składka miesięczna

  Składka roczna

 

poniżej 60 tys. zł

  324 zł*

  3 888 zł*

 

od 60 tys. zł do 300 tys. zł

  540 zł*

  6 480 zł*

 

Powyżej 300 tys. zł

  972 zł*

  11 664 zł*

 

*przy założeniu, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 roku wyniesie 6 000 zł.


więcej na https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001052

Pełna lista aktualności