strona główna | kontakt

Zmiana stawek VAT od 01.04.2024r. - powrót z 0 proc. na 5 proc.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 09 grudnia 2023 od dnia 01.04.2024r. podwyższeniu ulega stawka VAT na towary wymienione w poz.1-18 załącznika nr 10 do Ustawy o podatku VAT . Obniżona stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze obowiązuje od 01.02.2022 roku. do 31.03.2024r.

Od dnia 01.04.2024r. stawka VAT na w/w towary będzie wynosić 5%.

podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług  (Dz.U  2023 poz. 2670)
Pełna lista aktualności