strona główna | kontakt

Aktualności

29/12/2015

Minimalne wynagrodzenie w 2016r.

Od 1 stycznia 2016 roku następuje zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia na kwotę 1.850zł brutto

zobacz więcej

12/08/2015

Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT

Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT

zobacz więcej

16/12/2014

Minimalne wynagrodzenie w 2015r.

Od 1 stycznia 2015 roku następują zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia na kwotę 1.750zł brutto.

zobacz więcej

10/04/2013

Zapytanie ofertowe B2B

Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy / dostawcy wartości niematerialnej i prawnej - platforma B2B

zobacz więcej

01/01/2013

Realizacja projektu w ramach POIG 8.2.

Firma Doradztwo Podatkowe Ryszard Kogut z siedzibą w Weryni informuje o realizacji projektu „Wdrożenie aplikacji B2B umożliwiającej automatyzację świadczenia usług podatkowych, kadr i płac na rzecz Partnerów”

zobacz więcej

01/01/2013

Korekta kosztów i podatku VAT

Od dnia 1 stycznia 2013 obowiązują nowe regulacje dotyczące obowiązkowego korygowania kosztów uzyskania przychodu oraz podatku VAT naliczonego w przypadku nie uregulowanych zobowiązań wynikających z dokumentów zakupu.

zobacz więcej

18/10/2012

Uwaga za zaliczki podatku

Koniec z podwójnymi zaliczkami na podatek dochodowy za miesiąc listopad.

zobacz więcej

01/06/2012

Wnioski o środki na podjęcie działalności gospodarczej

Świadczymy pomoc w sporządzaniu wniosków do Powiatowych Urzędów Pracy dotyczących środków na podjęcie działalności gospodarczej.

zobacz więcej

20/12/2011

Mały podatnik VAT

Mały podatnik VAT to podatnik podatku od towarów i usług u którego wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 5.324.000 PLN

zobacz więcej

07/12/2011

Wynagrodzenie minimalne w 2012r.

Od 1 stycznia 2012 roku wynagrodzenie minimalne za pracę będzie wynosić 1.500zł brutto.

zobacz więcej