strona główna | kontakt

Aktualności

22/11/2016

Stawka podatku dochodowego CIT w 2017r.

Od 1 stycznia 2017r. obniżeniu z ulega stawka podatku CIT do 15 procent dla niektórych podatników.

zobacz więcej

24/08/2016

Limit płatności gotówkowych w 2017r.

Od 1 stycznia 2017r. obowiązuje niższy limit płatności gotówką pomiędzy przedsiębiorcami - wynosi 15.000zł.

zobacz więcej

29/12/2015

Minimalne wynagrodzenie w 2016r.

Od 1 stycznia 2016 roku następuje zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia na kwotę 1.850zł brutto

zobacz więcej

12/08/2015

Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT

Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT

zobacz więcej

16/12/2014

Minimalne wynagrodzenie w 2015r.

Od 1 stycznia 2015 roku następują zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia na kwotę 1.750zł brutto.

zobacz więcej

10/04/2013

Zapytanie ofertowe B2B

Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy / dostawcy wartości niematerialnej i prawnej - platforma B2B

zobacz więcej

01/01/2013

Realizacja projektu w ramach POIG 8.2.

Firma Doradztwo Podatkowe Ryszard Kogut z siedzibą w Weryni informuje o realizacji projektu „Wdrożenie aplikacji B2B umożliwiającej automatyzację świadczenia usług podatkowych, kadr i płac na rzecz Partnerów”

zobacz więcej

01/01/2013

Korekta kosztów i podatku VAT

Od dnia 1 stycznia 2013 obowiązują nowe regulacje dotyczące obowiązkowego korygowania kosztów uzyskania przychodu oraz podatku VAT naliczonego w przypadku nie uregulowanych zobowiązań wynikających z dokumentów zakupu.

zobacz więcej

18/10/2012

Uwaga za zaliczki podatku

Koniec z podwójnymi zaliczkami na podatek dochodowy za miesiąc listopad.

zobacz więcej

01/06/2012

Wnioski o środki na podjęcie działalności gospodarczej

Świadczymy pomoc w sporządzaniu wniosków do Powiatowych Urzędów Pracy dotyczących środków na podjęcie działalności gospodarczej.

zobacz więcej