strona główna | kontakt

CZASOWA NIEDOSTĘPNOŚĆ BIURA

Szanowni Państwo Klienci Biura .

W związku z ogłoszeniem przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego  podjąłem decyzję mającą na względzie bezpieczeństwo Klientów biura oraz Pracowników biura  polegającą na ograniczeniu począwszy od dnia 16 marca 2020r. do odwołania bezpośredniego osobistego kontaktu Klientów biura z Pracownikami biura .

Obsługa Państwa firm będzie przebiegać jak dotychczas z tym że kontakty z pracownikami Biura będą odbywać się w zdecydowanej większości z użyciem środków  komunikacji elektronicznej –  telefonicznie , mailowo , w tym przesyłanie do Państwa wymaganych dokumentów.

O ile przekazanie dokumentów będzie niemożliwe w wymieniony sposób to Państwo będziecie odbierać dokumenty w sekretariacie biura od osoby  Was obsługującej po wcześniej telefonicznie bądź mailowo uzgodnionym terminie odbioru.

W celu usprawnienia dostarczania i odbioru dokumentów za pośrednictwem sekretariatu biura proszę o umawianie spotkań , dostawy czy odbioru dokumentów w godzinach od 12 do 15 !

Odbiór dokumentów w formie papierowej od Państwa będzie odbywać się będzie z pośrednictwem wystawionej na zewnątrz skrzynki odbiorczej w przypadku jednorazowego pakietu dokumentów do 200 sztuk lub w przypadku większej ilości w sekretariacie biura po wcześniej telefonicznie uzgodnionym terminie z osobą obsługującą Państwa firmę .

W celu usprawnienia dostarczania i odbioru dokumentów za pośrednictwem sekretariatu biura proszę o umawianie spotkań , dostawy czy odbioru dokumentów w godzinach od 12 do 15 !

Dokumenty składane w skrzynce odbiorczej  proszę zapakować w ten sposób by się nie rozsypały po włożeniu do skrzynki ( można włożyć w kopertę i zakleić , do wiązanej teczki lub wykonać trwale związany pakiet dokumentów) oraz oznaczyć na zewnątrz imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy . Proszę nie dostarczać dokumentów luzem spakowanych w koszulkę foliową lub worek foliowy  w ten sposób by mogły się wysypać . Skrzynka odbiorcza jest w zasięgu kamery monitoringu.

Dokumenty możecie również Państwo przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów , poczty tradycyjnej lub kuriera.

W jakiejkolwiek innej sprawie związanej z prowadzenie przez Biuro Państwa spraw proszę w pierwszej kolejności kontaktować się z osobą obsługującą Państwa firmę , telefonicznie lub mailowo.

Kontakty telefoniczne i mailowe pracowników biura znajdują się na stronie internetowej biura :

http://www.dprk.pl/pl/str/8/kontakt

Wyłącznie (!) w przypadkach wyjątkowych , nie dających się załatwić inaczej niż w kontakcie bezpośrednim , a przy tym nie cierpiących zwłoki mogą być umawiane spotkania osobiste .

Z góry przepraszam za chwilową niedogodność w kontaktach z biurem , ale sytuacja zewnętrzna zmusza i mnie do podjęcia środków ostrożności .

 

Jakiekolwiek uwagi czy zastrzeżenia do tej formy czasowej obsługi proszę zgłaszać bezpośrednio do mnie na maila rys@dprk.pl .

Gdyby decyzje rządu ograniczyły czasowo działalność (vide: galerie handlowe, kluby fitness itd.) biur rachunkowych powiadomimy Państwa w przypadku wystąpienia takiej sytuacji.

 

 

Z poważaniem

 

Ryszard Kogut